Mae Meddwl am dy Feddwl yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc 17-25 oed sydd â diddordeb mewn helpu eu hunain ac eraill i ddatblygu strategaethau lles bob dydd. Mae’n lle diogel i bobl ifanc gwrdd â’i gilydd, siarad am iechyd meddwl a dysgu sgiliau newydd. Arweinir y rhaglen gan bobl ifanc ac mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc hyfforddi fel mentoriaid cymheiriaid i drosglwyddo eu dysgu a’u cefnogaeth eu hunain i bobl ifanc eraill yn eu cymuned eu hunain. Mae’n hamddenol, yn hwyl ac yn gyfle i gwrdd ag eraill a gwneud gwahaniaeth i ddyfodol lles pobl ifanc.