Nôl

Awgrymiadau

Unrhyw beth o sut i fod yn feddyliol i sut i bobi cacen. Awgrymiadau a thriciau gennym ni i chi.

Awgrymiadau

Ymwybyddiaeth ofalgar: cychwyn arni, a gwybodaeth ddefnyddiol

Os ydych chi am ddysgu mwy am ymwybyddiaeth ofalgar, mae rhestr o ddulliau a gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan Platfform, ac mae dolen isod i restr hir gyda lleoedd y gallwch chi ddarganfod rhagor. Mae yna canllawiau fideo gwych ar Vimeo Platfform ar gyfer pobl ifanc.

(Llun gan Kyle Mills ar Unsplash)

Awgrymiadau hunanofal a lles ar gyfer y cyfnod clo, gan bobl ifanc

Angen rhywfaint o gyngor a ffyrdd o ymdopi â hunan-ynysu a'r cyfnod clo? Dyma erthygl wych gan YoungMinds, a chyngor gan Sefydliad Jake Petchey.

(Llun gan NESA by Makers ar Unsplash)