Nôl

Platfform 4YP Bae Abertawe

Mae Platfform4YP Bae Abertawe yn rhoi cyfle i chi rannu eich profiadau o iechyd meddwl ag eraill sy'n wynebu heriau tebyg, ac i ddysgu strategaethau newydd i hyrwyddo'ch lles.

Platfform 4YP Bae Abertawe

Beth yw 4YP Bae Abertawe?

Mae 4YP Bae Abertawe yn gweithio gyda phobl ifanc 13 - 16 yn Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot. Mae’r prosiect yn cynnig cefnogaeth un-i-un, grwpiau cefnogaeth cyfoedion a’r rhaglen Meddwl am dy Feddwl.