Nôl

Syrffio'r we

Gelwir y we fyd-eang yn rheswm am hynny, mae'n fawr! Felly, dyma rai gwefannau sy'n ddefnyddiol i chi efallai yr hoffech chi hefyd!

Syrffio

Harmony

Gwefan ac ap sy'n canolbwyntio ar dechnegau myfyrio i gael help gyda straen, cwsg a phryder. Mae yna rai darnau taledig, ond llawer o gynnwys defnyddiol yn y fersiwn am ddim hefyd.

(Llun gan Zoltan Tasi ar Unsplash)

Ymwybyddiaeth ofalgar: cychwyn arni, a gwybodaeth ddefnyddiol

Os ydych chi am ddysgu mwy am ymwybyddiaeth ofalgar, mae rhestr o ddulliau a gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan Platfform, ac mae dolen isod i restr hir gyda lleoedd y gallwch chi ddarganfod rhagor. Mae yna canllawiau fideo gwych ar Vimeo Platfform ar gyfer pobl ifanc.

(Llun gan Kyle Mills ar Unsplash)