Yn galw ar bob person creadigol 10-25 oed sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro! 

Mae Creu ein Dyfodol yn gyfle creadigol newydd cyffrous gan y Prosiect Power Up!  Rydym yn gwahodd pobl ifanc ar draws yr ardal i gyflwyno gwaith celf sy’n anelu at ateb y cwestiwn

‘Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol lles pobl ifanc yng Nghymru?’

Mae pedwar categori ar gyfer ceisiadau:

 • Barddoniaeth
 • Straeon byrion (uchafswm o 500 o eiriau)
 • Darluniadau
 • Paentiadau
 • Crochenwaith
 • Cerfluniau
 • Gosodiadau
 • Fideo
 • Ffotograffiaeth

Y gwobrau:

 • Bydd yr holl ddarnau celf a gyflwynir yn cael eu dangos yn ein gŵyl diwedd blwyddyn ym mis Mehefin.
 • Bydd pob darn o gelf yn cael ei gynnwys mewn antholeg a fydd yn cael ei argraffu i ddathlu’r gystadleuaeth.
 • Gwobrau taleb o £100 ar gael i safle 1af ym MHOB categori
 • Bwndeli lles Platfform ar gyfer safle 1af, 2il, 3ydd ym MHOB categori
 • Cyfle am ragor o waith artistig cyflogedig o fewn y prosiect Power Up ar gyfer safle 1af, 2il, 3ydd ym MHOB categori.

Cysylltu

Cysylltwch â powerup@platfform.org i ddarganfod rhagor neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.