Nôl

Ymwybyddiaeth ofalgar: cychwyn arni, a gwybodaeth ddefnyddiol

Os ydych chi am ddysgu mwy am ymwybyddiaeth ofalgar, mae rhestr o ddulliau a gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan Platfform, ac mae dolen isod i restr hir gyda lleoedd y gallwch chi ddarganfod rhagor. Mae yna canllawiau fideo gwych ar Vimeo Platfform ar gyfer pobl ifanc.

(Llun gan Kyle Mills ar Unsplash)

Platfform 4YP
Last updated
Written by natashawithey
Nôl